11.Ledna

11.Ledna

<<

Abychom se vyvázali z pout osudu a osvobodili se od strašného koloběhu zrodů a smrtí, je tato stezka neporovnatelně snazší než stezky ostatní. Proto buď tichý a přikaž jazyku, mysli a tělu, aby mlčely. Pak v tobě vzejde To, co září samo sebou. Toť nejvyšší zážitek. Všechen strach zaniká. Toť bezbřehé moře nejvyšší blaženosti.

 

Ramana Maharši

<<